Ergenlerin Anne Baba Tutumları ve Öznel İyi Oluşlarının Özsaygı ve Algılanan Sosyal DestekEtkisinden Bağımsız Olarak İncelenmesi


ARIK R. S. , TÜRKMEN M.

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018