Keban skarn occurence, NE Elazığ District


Çalık A., Öngen S.

İstanbul Yerbilimleri Dergisi, vol.13, pp.1-14, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13
  • Publication Date: 2000
  • Journal Name: İstanbul Yerbilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-14
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

The Keban skarn formation, NW Elazığ province

In the East of Turkey, in the Keban region, alkaline intrusive rocks were emplaced into low grade Keban metamorphic series during the Upper Cretaceous - Palaeocene period. Calcareous schists and sericite - chlorite schist are the main metamorphic rock types. The emplacement and cooling of these alkaline intrusive rocks, which are named the Keban magmatic unit in this study, are accompanied firstly by contact metamorphism and later by metasomatism in the wall rock. Therefore, a skarn zone is well developed between the metamorphic unit and the Keban magmatic unit. The Sarılımağara garnet syenite porphyry is one of the alkaline intrusive rocks outcrop on the northern bank of the Euphrates River. A well - developed skarn zone, which is named the Sarılımağara skarn formation, also occurs between the calcshist and the Sarılımağara garnet syenite porphyry. The skarn mainly consists of the formation of exoskarn and endoskarn and as a result shows a bimetasomatic evolution. The main skarn minerals are clinopyroxene (diopsite -hedenbergite), garnet (grossular - andradite), vesuvianite, wollastonite, calcite and epidote.

Keban ilçesi (Elazığ ili) çevresinde yer alan çalışma alanında, başlıca düşük basınç ve sıcaklık koşullarında metamorfizma olmuş, kalkşist ve serisit klorit şist üyelerinin oluşturduğu Keban metamorfik serisi ile bu metamorfik temeli kesen Üst Kretase -Paleosen yaşlı, alkali özellikteki mağmatik kayaçlar yer alır. Ayrıca, yaygın bir skarn oluşumu da gözlenir. Bu çalışmada Keban mağmatik birimi (KMB) olarak adlandırılan alkali karakterli magmanın yerleşimi, soğuması ve kontak metamorfik etkisi ele alınacaktır. Fırat nehrinin kuzeyinde yer alan porfîrik sokulumlardan Sarılımağara granat siyenit porfirinin kesmiş olduğu kalkşist birimi ile kontağında, bu çalışmada Sarılımağara skarnı olarak isimlendirilmiş, iyi gelişmiş bir skarn zonu yer alır. Skarn, başlıca endoskarn ve eksoskarn oluşumları ile bimetasomatik karakterdedir. Başlıca skarn mineralleri, klinopiroksen (diyopsit - hedenberjit), granat (grossular - andradit), vezüviyanit, volastonit, kalsit ve epidot'tur.