Çanakkale Düzensiz Katı Atık Depolama Sahasının Çevre Kirliliğine Etkilerinin Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması


Kaya M. A., Baba A., ŞENGÜL ULUOCAK E., BALKAYA Ç.

Kocaeli Deprem Sempozyumu, Turkey, 12 - 14 March 2003

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes