Sosyal Bilgiler Öğretmeni Eğitiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknolojisinin Tarihsel Coğrafya Konularının Anlatımında Kullanılması


AVCI H. E. , GÜLELİ R.

VIII. International Congress of Educational Research, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016, ss.310

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Çanakkale
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.310

Özet

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ EĞİTİMİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNOLOJİSİNİN TARİHSEL COĞRAFYA KONULARININ ANLATIMINDA KULLANILMASI

 

Yrd. Doç. Dr. Halil Ersin AVCI*

Arş. Gör. Ramazan GÜLELİ*

ÖZET

Sosyal Bilgiler öğretmenleri, yeni nesillerin hayatı öğrenmesi ve dünyayı tanımalarında önemli eğitsel konuma sahip mentorlardır. Sosyal Bilgiler öğretmeni adayları ne kadar iyi yetişirse bu konumu o kadar iyi ikame ve ifa edebilirler. Son teknoloji eğitim uygulamalarının tüm alanlarda olduğu gibi Sosyal Bilgiler öğretmeni eğitiminde de yerinde ve doğru kullanımı önemlidir. Coğrafi Bilgi Sistemleri askeri alandan sivil alana geçtiği yaklaşık son 10 yıldır gelişmiş ülkelerde tarihsel coğrafya eğitiminde hem öğrenci hem de öğretmen eğitiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Yapılan birçok proje sayesinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin eğitimde kullanımı programı yazanların bile hayallerinin ötesine geçmiştir. Hatta tarihsel coğrafyanın ötesinde fen bilgisinden sosyolojiye, psikolojiden matematiğe birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Biz de  bu çalışmamızda Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının eğitiminde bu teknolojiyi kullanarak etkilerini gözleyip sonuçlarını eğitim camiasının dikkatine sunmayı planladık. Bu çalışmada Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının tarihsel coğrafya konularını öğrenmesindeki etkisi, sınıf içi gözlem ve odak grup görüşmesi ile incelenecek olup, çalışmanın çıktıları paylaşılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Sosyal bilgiler, tarihsel coğrafya, cbs, gözlem, odak grup

 

 

* Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD