THE IMPORTANCE OF THE "PATTERN AND DECORATION MOVEMENT" GROUP IN THE CONTEXT OF INTERCULTURAL INTERACTION AND GLOBALIZATION IN THE ARTS


Creative Commons License

Doğan S.

ArtGRID - Journal of Architecture Engineering and Fine Arts, vol.4, no.1, pp.71-84, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

“Pattern and Decoration Movement” is a short-lived but effective art movement established in the United States on 1970. The principle of the group is based on the glorified art of traditional decoration and decoration based on craftsmanship. It has emerged as a response to the limited esthetic of modern art and the discriminatory view of Western art toward Eastern cultures. The group, which is intended specifically to combine the adornment and decoration traditions of Oriental cultures with contemporary plastic arts is the first example of intercultural fusion. Using decorative motifs in more Asian and Islamic traditions as a source of their art, group members have provided a different esthetic identity to all these elements and have them recognized internationally. The group members, who say adornment and decoration are as important as other esthetic positions, have used the stylistic motifs of Islamic and Asian decoration in their work, and interpret these motifs as a Western artist. The article, which is handled within the framework of this subject, aims to examine the importance of the Pattern and Decoration Movement in the history of art, its founding purposes, world views and artistic tendencies, and to discuss and analyze the works of art they made in the light of the data obtained from it.

“Desen ve Dekorasyon Hareketi” (Pattern and Decoration Movement) 1970 tarihinde Amerika’da kurulan kisa ömürlü fakat etkili bir sanat hareketidir. Grubun ilkesi el işçiliğine dayanan geleneksel süsleme ve dekorasyon sanatinin yüceltilmesine dayanir. Dönemin modern sanatinin kisitli estetiğine ve Batili sanatin Doğulu kültürlere yönelik ayrimci bakiş açisina bir tepki olarak ortaya çikmiştir. Özellikle Doğulu kültürlerin dekorasyon ve süsleme geleneklerini çağdaş plastik sanatlarla kaynaştirma amaci taşiyan grup, bu yönüyle kültürlerarasi kaynaşmanin ilk örneğini oluşturur. Daha çok Asya ve İslam geleneğinde yer alan dekoratif motifleri sanatlarinin bir kaynaği olarak kullanan grup üyeleri, tüm bu unsurlara farkli bir estetik kimlik kazandirmiş ve uluslararasi alanda taninmalarini sağlamiştir. Süsleme ve dekorasyonun diğer estetik konumlar kadar önemli olduğunu ileri süren grup üyeleri, çalişmalarinda ağirlikli olarak İslam ve Asya süsleme sanatinin biçimsel motiflerini kullanmiş, bu motifleri Batili bir sanatçi gözüyle yorumlamişlardir. Bu konu çerçevesinde ele alinan makale Desen ve Dekorasyon Hareketi’nin sanat tarihindeki önemini, kuruluş amaçlarini, dünya görüşlerini ve sanatsal eğilimlerini incelemek, buradan elde edilen veriler işiğinda yaptiklari sanat eserlerini tartişma ve analiz etme amaci taşir.