Oral Kanserlerin Tanısında Tükürük Biyobelirteçlerinin Rolü


Coşan Ata G., Yılmaz S.

Akdeniz Tıp dergisi, vol.8, no.2, pp.218-224, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 8 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.53394/akd.1057801
  • Journal Name: Akdeniz Tıp dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.218-224
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Öz

ÖZ Oral kanserlerin görülme sıklığı tüm dünyada artış göstermektedir. Dünyada en sık görülen altıncı kanser olup, baş ve boyun bölgesinde larinks kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanser türüdür. Hastayı hekime getiren uyarı işaretlerinden ağrı, ağız kanserlerinde görülen ana semptomlardan biri olmasına rağmen ne yazık ki genellikle lezyonlar ciddi boyuta ulaştıktan sonra hissedilir. Bu yüzden erken tanı hastalığın prognozu açısından oldukça önemlidir. Biyopsi, hastalığın erken teşhisinde altın standart kabul edilse de son yıllarda gelişen moleküler klinik teşhis yöntemleri dikkatleri tükürüğün üzerine çekmiştir. Tükürüğün, klinik ve translasyonel uygulamalar için potansiyel biyobelirteç olabilecek çeşitli metabolitler içermesi ve non-invaziv bir yöntem olması kanser teşhisinde ‘’kan yerine tükürük tercih edilebilir mi? sorusunu akla getirmektedir. Tükürük tanı amacıyla ilk kez 1986 yılında Jenzano ve arkadaşları tarafından uzak tümörleri taramak için kullanıldı. Sonraki yıllarda yapılan çalışmalarda da çeşitli maligniteler ve sistemik hastalıklar için tükürükteki spesifik biyobelirteçlerin arayışı başladı. Biz de bu derlemede güncel literatür ışığında ulaşılması kolay ve özel çözünebilir belirteçlerden (markerlardan) zengin olan tükürüğün oral kanserlerin erken teşhisindeki rolünden bahsettik. Anahtar Sözcükler: Biyobelirteç, Oral kanser, Skuamöz hücreli karsinom, Tükürük