Bir öğrenme ve değerlendirme yöntemi olarak portfolyo


Creative Commons License

DEMİRÖREN M., AYTUĞ KOŞAN A. M. , PALAOĞLU Ö.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, cilt.62, sa.1, ss.19-24, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Derleme
  • Cilt numarası: 62 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2009
  • Dergi Adı: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası
  • Sayfa Sayıları: ss.19-24

Özet

Eğitim alanındaki gelişmelerle birlikte, öğrenme kavramı da gelişmekte “yaşam boyu öğrenme” boyutunda ele alınmaktadır. Eğitimdeki bu yeni anlayış doğrultusunda, değerlendirme yaklaşımları ve değerlendirme süreci yeniden düzenlenmekte ve yeni değerlendirme yaklaşımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Alternatif değerlendirme başlığı altında yer alan değerlendirme yaklaşımlarından biri de portfolyodur. Portfolyo, tıp eğitiminde eğitimsel ve profe-syonel çıktılarının değerlendirilmesinde geleneksel değerlendirme yöntemlerinin kısıtlılıklarını gi-dermek amacıyla giderek daha yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu yazı portfolyonun tanımı, güçlü yanları ve sınırlılıkları, kuramsal temelleri, kullanım amaçları, portfolyonun geliştirilme süreçleri ve değerlendirilmesi konularını içermektedir.