EFFECT of HOMOBRASSINOLIDE and EPIBRASSINOLIDE APPLICATIONS on DWARFING WALNUT


Creative Commons License

Gökbayrak Z., Engin H.

4.INTERNATIONAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS, Ankara, Turkey, 19 - 20 February 2022, pp.177-184

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.177-184
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract


In this study, the effects of brassinosteroid compounds, homobrassinolide (HBr) and epibrassinolide (EBr), on
the early development of "Chandler" walnut cultivar were investigated. In March 2017, walnuts planted in 70-
liter pots in a medium with 2:1:1 soil: perlite: peat were cut 20 cm above the graft union point, and they were
allowed to develop until March 2018. HBr and EBr applications at a concentration of 1 mgL-1 were made by
spraying twice with a hand sprayer at bud burst and when male flowers were shaped. Bothbrassinosteroid
compounds are found effective in rootstock development. EBr increased the radial development of the rootstock
by 22%. In addition to the effect of brassinosteroid compounds on scion development, the changes that occurred
monthly also drew attention. Radial development of the scion was equally hindered by HBr and EBr
applications. EBr (51%) and HBr (23%) were very effective on dwarfing. The height of walnut plant applied
EBr was approximately 50% of the control plants. Brassinosteroids can be used for size control in walnut plants at early period.


Çalışmada, brassinosteroid bileşiklerinden homobrassinolid (HBr) ve epibrassinolid (EBr)’in ‘Chandler’ ceviz
çeşidinin erken dönem gelişimi üzerine olan etkileri araştırılmıştır. 2017 yılı mart ayında 2:1:1 toprak: perlit:
torf ortamında 70 litrelik saksılara dikilen cevizler, aşı noktasının 20 cm üstünden kesilmiş ve 2018 yılı mart
ayına kadar gelişmesi sağlanmıştır. 1 ppm konsantrasyonunda HBr ve EBr uygulamaları tomurcukların
uyandığı ve erkek çiçeklerin şekillendiği dönemlerde iki kez el pülverizatörü ile püskürtülerek yapılmıştır. Anaç
gelişiminde, her iki bileşiğin etkili olduğu saptanmıştır. EBr, anacın enine gelişimini %22 artırmıştır. Kalem
gelişimi üzerine, brassinosteroid bileşiklerinin etkisi yanında aylar bazında meydana gelen değişimler de dikkati
çekmiştir. Kalemin enine gelişimi, HBr ve EBr uygulamalarında aynı oranda engellenmiştir. EBr (%52) ve HBr
(%23) değişen oranlarda bodurluk üzerine etkili olmuştur. EBr uygulanan ceviz fidanlarının boyu kontrol
fidanlarının yaklaşık %50’si kadardır. Brassinosteroidlerin erken dönemde fidanlarının büyüklüğünün
kontrolünde kullanılabileceği tespit edilmiştir