Molecular Identification of the Invasive Species, Nysius cymoides (Spinola, 1837) (Hemiptera: Lygaeidae) in Türkiye


Yandayan Genç H., Saran C.

ÇOMU Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, pp.75-86, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Sahte çinç böceği, Nysius cymoides (Hemiptera: Lygaeidae), geniş bir konukçu çeşitliliğine sahip önemli bir zararlıdır. İlk olarak İtalya'da tespit edilen bu zararlı, şimdi Türkiye’de dahil olmak üzere tüm dünyada tarımsal zararlara yol açmaktadır. N. cymoides örnekleri, Temmuz 2020'de Edirne Keşan bölgesinde ayçiçeği tarlalarında yapılan sörvey araştırması sonucunda elde edilmiştir. Zararlının popülasyonundaki artış ve ayçiçeği ile mısır tarlarındaki zararı, bu türün doğru teşhis edilmesi zorunlu kılmıştır. Zararlının teşhisi ve moleküler karakterizasyonunun araştırılması için mitokondrial sitokrom oksidaz I (COI) barkod alanı kullanılmıştır. Ergin ve geç ergin öncesi dönem örnekleri stereozoom mikroskop altında incelenmiş ve morfolojik olarak ta tanımlanmıştır. COI genin bir parçası (659 bç) LCO1490/ HCO 2198 primerleri ile çoğaltılmıştır. Moleküler karakterizasyon için PCR ürünleri doğrudan dizilmiştir. Dizilim GenBank veri tabanına OL989232 erişim numarası ile kaydedilmiştir. Moleküler analizler MEGA X yazılımı kullanılarak yapılmıştır. Sonuçta, nükleotid frekansları A = %33.81, T/U = %35.79, C = %16.03 ve G = %14.37 olarak belirlenmiştir. ASAP ve ABGD kullanılarak uygulanan mesafeye dayalı tür sınırlama yöntemi, en düşük ASAP puanına (1.5) sahip bölmede 5 tür belirlenmiştir. En iyi ASAP puanına sahip bu bölümün barkod boşluk mesafesi %1.7 olarak belirlenmiştir. Eşik mesafesi %1.62 olarak belirlenmiştir. Karşılaştırılan diziler arasında en yüksek nükleotid benzerliği, çalışmamız sonucu elde edilen dizi (OL989232) ile N. cymoides France (KJ541649.1) dizisi arasında %99.8 olarak tespit edilmiştir. Bu çalışma ile Edirne’den toplanan N. cymoides örneklerinin ilk kez moleküler teşhisi gerçekleştirilmiştir.