Mesleki Eğitim Merkezlerinde Görev Yapan Öğretmenlerin İş Doyumlarına İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi / Investigation of Teachers Job Satisfaction Working in Vocational Training Centers According to Various Variables


Güvenci F., ÇORUK A.

Kalem Uluslararasi Egitim ve Insan Bilimleri Dergisi, vol.10, no.2, pp.485-508, 2020 (Peer-Reviewed Journal)