Cancer and Medical Tourism: Tourism-oncology


Creative Commons License

Büyük Ö., Akkuş G.

JOURNAL OF CURRENT DEBATES IN SOCIAL SCIENCES, vol.5, no.1, pp.1-19, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Medical tourism is a growing worldwide niche market. In this study, aimed at determining the situation of “tourism-oncology”, which has emerged as an economic activity within medical tourism, a content analysis was carried out on texts drawn longitudinally from digital and social media. These have been identified by the research; (i) oncology is among the top five medical tourism content published on digital and social media, (ii) lung cancer is the type of cancer that causes the most travel, (iii) the user profiles that share on social media about the topic consist mainly of travel agencies and health consultancies, (iv) content produced on the subject in digital media is mostly included in news articles, (v) when data from social and digital media are analyzed toget her, the preferred destinations of visitors coming to Turkey for cancer treatment are İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir, and Muğla; source markets are Azerbaijan, Iraq, Tunisia, Georgia, and Germany,(vi) those who come to Turkey for tourism-oncology purposes travel with motivating factors such as cost, quality of medical services, low waiting time, and geographical proximity.
Tıp turizmi olarak da bilinen medikal turizm, tüm dünyada giderek büyüyen küresel bir niş pazar oluşturmaktadır. Medikal turizm kapsamında ekonomik bir faaliyet olarak ortaya çıkan “turizm-onkolojinin” ülkemizdeki durumunu tespit etmeyi amaçlayan bu çalışmada; dijital ve sosyal medyadan boylamsal olarak çekilen metinlere içerik analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda; (i) dijital ve sosyal medyada yayınlanan medikal turizm içerikleri arasında onkolojinin, ilk beşte yer aldığı, (ii) akciğer kanserinin en fazla seyahate sebep olan kanser türü olduğu, (iii) sosyal medyada paylaşım yapan kullanıcı profillerinin ağırlıklı olarak seyahat acentaları ile sağlık-danışmanlık şirketleri olduğu, (iv) dijital medyada konu ile ilgili üretilen içeriklerin, çoğunlukla haber metinlerinden oluştuğu, (v) sosyal ve dijital medyadaki veriler bir arada değerlendirildiğinde kanser tedavisi için ülkemize gelen ziyaretçilerin tercih ettikleri destinasyonların sırasıyla İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir ve Muğla; kaynak pazarların ise Azerbaycan, Irak, Tunus, Gürcistan ve Almanya olduğu, (vi) ülkemize turizm-onkolojik amaçla gelenlerin sırasıyla maliyet, tıbbi hizmet kalitesi, bekleme süresinin azlığı ve coğrafi yakınlık gibi motivasyon unsurları ile seyahat ettikleri tespit edilmiştir.