ÜLKE KARŞILAŞTIRMALARI İLE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ


Creative Commons License

Akarsu Y., Dilbaz Alacahan N., Atakişi A.

SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ, vol.9, no.4, pp.159-167, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 4
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.159-167
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

İlk kez 1930’larda ortaya atılan büyüme kavramı günümüze kadar ekonomistler tarafından çeşitli teorilerle gündeme gelmiştir. İçsel büyüme teorisinin öncüsü olan Romer’e göre ekonomik büyüme, teknolojik gelişmelerden kaynaklanmakta teknolojik gelişmelerinse Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıktığı ileri sürülmüştür. Bu çalışma, araştırma geliştirme harcamaları ve patent başvuruları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri seçili ülkeler arasında analiz etmektir. Çalışmadaki veri seti her bir dönem yıllık olmak üzere 14 ülkenin verilerinden oluşmaktadır ve 1996-2017 yılları dahil olmak üzere 22 dönemi kapsamaktadır. Çalışmaya dahil edilen ülkeler; Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Almanya, İspanya, Finlandiya, Fransa, Birleşik Krallık, Macaristan İrlanda, Polonya, Romanya ve Türkiye’dir. Analiz sonucuna göre, Ar-Ge harcamalarında %1’lik bir artış, incelenen ülkeler genelinde GSYİH büyüme yüzdesi üzerinde 0.87 puan artışa sebep olmaktadır. Patent başvuru sayıları ile GSYİH yıllık büyüme yüzdesi arasında ise çok küçük bir etki olmak üzere negatif bir ilişki bulunmuştur