Relations between Some Biological Parameters with Barn Climate and Harmful Gases in Çanakkale Sheep Farms


Ayağ B. S., Savaş T.

9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Konya, Turkey, 3 - 05 September 2015, pp.346-350

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.346-350
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Husbandry conditions are one of the important factors that affect productivity in animal production. In this study, the relationship between some production parameters and, barn climate and some gases in 60 sheep farms in Canakkale province, which produce milk and lamb were investigated. The lighting and air conditioning of the barns are insufficient. The concentration of NH3 was found over the limit concentration of 4 ppm. NH3 concentration affects both birth rate and lamb mortality adversely (P=0.0304). In conclusion, the increase of light intensity in barn affects the biological parameters birth rate and lamb mortality positively, on the contrary increasing concentrations of NH3 affects them negatively.

Keywords: Sheep Farms, Barns, Barn Climate, Harmful Gases

Hayvansal üretimde yetiştirme koşulları verimliliği etkileyen önemli faktörlerden biridir. Bu çalışmada Çanakkale ilinde süt ve kuzu üretimi yapan 60 işletmede barınak iklimi ve zararlı gazların işletmenin bazı verim özellikleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Barınaklarda aydınlatma ve havalandırmanın yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Barınakların büyük bir kısmında NH3 konsantrasyonunun optimum sınır değeri olan 4 ppm’in üzerinde olduğu görülmüştür. Barınak içi NH3 konsantrasyonu doğuran koyun oranlarını ve ölüm oranlarını olumsuz olarak etkilemektedir (P=0.0304). Sonuç olarak barınak içerisinde ışık şiddetinin artması söz konusu parametreleri olumlu yönde, NH3 konsantrasyonunun artması ise olumsuz olarak etkilemektedir.

Anahtar sözcükler: Koyun İşletmeleri, Barınaklar, Barınak İklimi, Zararlı Gazlar