The comorbidity of adult attention-deficit/hyperactivity disorder in panic disorder patients


Creative Commons License

ERTEKİN H., Karamustafalıoğlu O., ERTEKİN Y. H., Akpınar A., Bakım B., Tankaya O.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.10, no.3, pp.108-113, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 3
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.108-113
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

Background: While high attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) comorbidity in pediatric patients
with panic disorder (PD) has been evaluated, the comorbidity of adult ADHD in adult patients with PD have
not been studied. The aim of this study is to analyze ADHD comorbidity in adult PD patients, and to compare
with healthy controls, and to compare PD patients with ADHD.
Methods: Sixty patients diagnosed as PD from outpatient unit of Istanbul Sisli Etfal Teaching and Research
Hospital, Psychiatry Department and, control group of individuals without DSM-IV Axis I psychopathology
were also recruited. The Turkish version of the Structural Clinical Interview for DSM-IV, Wender Utah
Rating Scale, Adult ADD/ADHD DSM-IV based Diagnostic and Rating Scale were administered to
participants.
Result: Adult ADHD comorbidity of PD patients was identified to be 6,7%. PD patients with adult ADHD
had higher rates of alcohol and substance abuse than without adult ADHD and, all of the PD patients with
adult ADHD had generalized anxiety disorder (GAD).
Conclusion: Patients with PD, especially with comorbid anxiety disorders and, alcohol/substance abuse or
dependence should be evaluated for adult ADHD .
Key words: Attention deficit hyperactivity disorder, comorbidity, panic disorder
Amaç: Panik bozukluğu (PB) olan pediatrik hastalar ile dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB)
birlikteliği sık olmasına karşın, erişkinlik döneminde DEHB ve PB birlikteliği incelenmemiştir. Bu
çalışmada PB hastalarında DEHB birlikteğini analiz etmek ve PB hastalarında DEHB olanlar ile sağlıklı
kontrol grubunu karşılaştırmak amaçlanmıştır.
Materyal ve metod: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniğinden 60 PB tanılı hasta ileDSM-IV Eksen I psikopatolojisi olmayan kontrol grubu çalışmaya dahil edilmiştir. DSM-IV için
Yapılandırılmış Klinik Görüşmesi, Wender Utah Derecelendirme Ölçeği, Erişkin Dikkat Eksikliği
Hiperaktivite Ölçeği katılımcılara uygulanmıştır.
Bulgular: PB hastalarında DEHB birlikteliği % 6.7 oranında saptanmıştır. Alkol ve madde kötüye kullanımı
DEHB eştanısı olan PB hastalarında, DEHB eştanısı olmayan gruba göre daha yüksek düzeydeydi. DEHB
eştanısı olan PB hastalarının tamamında yaygın anksiyete bozukluğu bulunmakta idi.
Sonuç: PB hastalarından özellikle anksiyete bozukluğu ve alkol madde kötüye kullanımı eştanısı olanlar
DEHB yönünden değerlendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, eştanı, panik bozukluk