Gelibolu Yarımadası’nın kuzeybatı kıyılarında arazi kullanımının uzaktan algılama ile incelenmesi


AKBULAK C., ERGİNAL A., ÖZTÜRK B.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.20, pp.42-50, 2008 (Peer-Reviewed Journal)