Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı 0900 Ziraat Kiraz Çeşidinde Dinlenme Süresince Tomurcuklardaki Karbonhidrat Değişimleri ile Meyve Kalitesi Arasındaki İlişki


KAYNAŞ K., Albayrak Z., GÜNDOĞDU M. A.

Çanakkale Tarımı Sempozyumu: Dünü, Bugünü, Geleceği, Çanakkale, Turkey, 10 - 12 January 2011, pp.602-616

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.602-616
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

This study was carried out to determine the correlation of Gisel –A 5 (Gi.148/2), İdris (Prunus mahaleb L.) and “Kuş kirazı (Prunus avium L., Mazzard)” that grafted with 0900 Ziraat cherry in Çanakkale –Lapseki region between 2006-2007 years. For this purpose, the changing of during the resting period, budding, carbohydrate contents  and fruit quality were evaluated. The measurements and analysis were done in Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Agriculture Department of Horticulture. In this research, during the winter in dormancy period between September –March; invert sugar, total sugar, and starch contents and largeness of fruits, skin color, flesh color, fruit firmness, soluble solids concentration, stem length, stem thickness and color of stem characteristics obtained in the harvest. There was a differences on carbohydrate contents of rootstocks. Negative correlation was fixed between starch content and invert sugars during dormancy period.. Generally it has been fixed that while starch concentration was reduced, sugar content was increased however this changing differ due to the rootstocks. Between Autumn to winter, an important increasing in carbohydrate content was determined according to the rootstocks. In the consideration of pomological characteristics an important difference between rootstocks was observed.

 

Key words: Cherry, 0900 Ziraat, rootstock, carbohydrate, productivity, fruit quality.

Bu çalışma; 2006 – 2007 yılları arasında Çanakkale - Lapseki yöresinde yetiştirilen  Gisel-A 5 (Gi.148/2), İdris (Prunus mahaleb L.) ve Kuş kirazı (Prunus avium L., Mazzard) anaçlarına aşılı 0900 Ziraat kiraz çeşidinde, dinlenme dönemi süresince tomurcukların karbonhidrat içeriğindeki değişimleri saptamak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada kış dinlenme dönemi süresince (Eylül-Mart ayları arasında) tomurcuklarda; indirgen şeker, toplam şeker ve nişasta içerikleri ile hasat zamanında meyvelerde büyüklük, meyve kabuk rengi, meyve et rengi, meyve eti sertliği, suda çözünebilir kuru madde oranı, sap uzunluğu, sap kalınlığı ve sap rengi gibi özellikler saptanmıştır. Araştırma sonucunda karbonhidrat içerikleri bakımından anaçlar arasında istatistikî olarak farklılıklar bulunmuştur. Nişasta ile indirgen şekerler arasında ters bir ilişki belirlenmiştir. Genel olarak dinlenme süresinin sonuna doğru tomurcuklarda nişasta miktarı azalırken, şeker miktarlarında bir artışın olduğu ancak bu değişimin anaçlara göre farklılık gösterdiği saptanmıştır. Toplam karbonhidrat içeriği yönünden anaçlara bağlı olarak sonbahardan kış aylarına kadar önemli artışın olduğu belirlenmiştir. İncelenen meyve pomolojik özellikleri bakımından, anaçlar arasında önemli farklılık (P<0.01) olduğu saptanmıştır.

Anahtar kelimeler: Kiraz, 0900 Ziraat, anaç, karbonhidrat, verimlilik, meyve kalitesi.