İNANÇ SAĞLIK VE HEMŞİRELİK


ERDEM Ö. , EROL S.

17.ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ, Çanakkale, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2018, ss.1

  • Basıldığı Şehir: Çanakkale
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1

Özet

İNANÇ SAĞLIK VE HEMŞİRELİK

 

Özden Erdem, Güler Muslu, Sultan Özer, Nurgül Çavuş, Ayşenur Akarsu 

Amaç: Bu derleme inanç, sağlık ve hemşirelik ilişkisinin incelenmesi amacıyla planlanmıştır.  

İnsanı diğer yaratıklardan ayıran başlıca özelliği bir ruha sahip olmasıdır. İnsanın ruh yapısının en belirgin özelliği ise bir varlığa inanmasıdır. İnanan kişi, yalnız olmadığını, zor durumda kaldığında yardım eden bir varlığın olduğunu düşünüp rahatlamaktadır.

Dua etmenin,  inançsal uygulamaların, anksiyete, depresyon, intihar düşüncesi, uyuşturucu ve alkol bağımlılığından kurtulmada etkili olduğunu gösteren araştırmalar mevcuttur. İnanmanın, afet ve kriz durumlarından kaynaklı sorunlardan kurtulmada da fayda sağladığı, düzenli ve sağlıklı beslenmeyi, egzersiz yapmayı, sağlık kontrolüne gitmeyi, bağışıklama uygulamalarına katılmayı arttırdığı bildirilmektedir.

İnanç dolayısıyla yapılan ibadet ve uygulamaların ruh sağlığının yanında fiziksel sağlığı da olumlu yönde etkilediğini gösteren araştırmalar mevcuttur. Örneğin namazın, hem aktif, hem de pasif izometrik kasılma hareketler ile vücuttaki önemli kas gruplarını çalıştırdığı, düzgün duruş sağladığı, kan dolaşımını artırdığı, vücutta biriken elektriksel yükleri uzaklaştırdığı, kireçlenme, tansiyon ve varise iyi geldiği vb. gibi birçok fiziksel yararından bahsedilmektedir.

Kadere ve hastalığın Allah’tan geldiğine inanmak, hastalıkla baş etmeyi kolaylaştırmaktadır. Ancak, bazı bireylerde kaderciliğin aşırı olması, hastalığın tanı veya tedavisinden, bakımından uzaklaşmasına neden olabilmektedir.  

Hemşire teorisyenlerden Virginia Henderson 14 temel insan gereksinimlerinden 11.sinin “inançların gerçekleştirilmesi” olduğunu bildirmektedir. Buna göre hemşireler bireyin inançları doğrultusunda ibadet etme ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak durumundadırlar. Literatür taramasında yurt dışında hemşirelerin, bireylerin inançlarının sağlık davranışlarını, erken tanı ve tarama uygulamalarına katılmalarını, bağımlılıktan kurtulma ve stresle başetmelerini nasıl etkilediğini gösteren araştırmalar yapmışlardır. Ülkemizde ise inanç, sağlık ve hemşirelik kavramları manevi bakım ya da spritüel bakım kavramları içinde ele alınmış ve girişimsel olarak yeterince araştırılmamıştır.

Sonuç olarak, inanma temel insan gereksinimidir. İnanan bireylerde sağlığı hem ruhsal hem de fiziksel yönden olumlu etkilemektedir. Hemşireler bireyin inançlarını tanımalı, desteklemeli ve inanca uygun bakım vermelidir. Bakıma birey dahil edilerek uygulanacak bakımın şekline birlikte karar verilmelidir. Sağlık uygulamaları bireyin inancını gerçekleştirmesine engel olmamalı ve birey inancından dolayı hiçbir hemşirelik bakımından mahrum kalmamalıdır. 

Öneri; Bireyin inancı nedeni ile sağlığa yönelik tanı, tarama, tedavi ve bakıma katılımını olumsuz etkileyen durumlar ortadan kaldırılmalı, inanca göre bakım vermelidir. İnanca yönelik uygulamalarının sağlık üzerindeki etkilerini gösteren girişimsel çalışmalara yer verilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Öneri Hemşireler bireylerin inançları ile ilgili bilgi sahibi olarak inançlarını uygulamasında bireye gerektiğinde destek olabilir, inançları ile kişilerin motivasyonlarını iyileşmeleri sağlanabilir ve inançları engellendiğinde oluşan olumsuz duygu durumunu ortadan kaldırılabilirler. sorunlar ile başetmede İnanç sistemlerini devreye sokarak yaşamlarında değiştiremeyecekleri durumları daha kolay kabullenmelerini ve değiştirebilecekleri şeyler için daha güçlü mücadele etmelerini, daha kısa sürede iyileşmelerini ve inançları doğrultusunda bakım alarak kendilerini iyi hissetmelerini sağlayabilirler.

Anahtar kelimler: inanç, hemşirelik, hemşire, din, inanç topluluğu hemşireliği