Anisakis simplex Araştırmalarında Küresel Trend: Bibliyometrik Bir Analiz Trends in Anisakis simplex Global Research: A Bibliometric Analysis Study


Creative Commons License

Aydemir M. E., Aydemir S., Kılıç Altun S., ALKAN S.

Turkiye parazitolojii dergisi, vol.48, no.1, pp.51-57, 2024 (Scopus) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 48 Issue: 1
  • Publication Date: 2024
  • Doi Number: 10.4274/tpd.galenos.2024.94830
  • Journal Name: Turkiye parazitolojii dergisi
  • Journal Indexes: Scopus, BIOSIS, CAB Abstracts, CINAHL, Veterinary Science Database, Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.51-57
  • Keywords: Anisakis simplex, bibliometric analysis, fish, VOSviewer
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: Anisakis simplex is a fish-borne zoonotic parasite. Although this parasite has been known since the 19th century, publications on anisakiasis have increased in recent years. Despite this, this subject has yet to be well studied by bibliometric analysis. This study was conducted to show the research points and trends of A. simplex. Methods: The Web of Science Core Collection (WoSCC) was mined for articles on A. simplex. The VOSviewer software visually evaluated countries, institutions, authors, references, and keywords in this field. Results: A total of 1362 publications were included in this bibliometric analysis. The included publications were published between 1970 and 2022 from 79 countries, mainly from Spain (n=456, 33.48%). The most prolific year was 2020 (n=74). The research area that attracted the most publications was parasitology (n=452), while the most productive author in this area was Cuellar C (n=53). "Anisakis simplex", "Anisakis" and "anisakiasis" were the most used three keywords. Conclusion: The number of publications on anisakiasis has been increasing over time, suggesting that A. simplex is becoming an increasingly important disease worldwide. Research cooperation should be established between researchers from developed and developing countries to determine effective control strategies for anisakiasis. Amaç: Anisakis simplex, balık kaynaklı zoonotik bir parazittir. Bu parazit 19. yüzyıldan beri bilinmesine rağmen son yıllarda anisakiasis ile ilgili yayınlar artmıştır. Ancak, bu konuyla ilgili herhangi bir bibliyometrik analiz yapılmamıştır. Bu çalışma, A. simplex’in araştırma noktalarını ve eğilimlerini göstermek amacıyla yapılmıştır. Yöntemler: Web of Science Core Collection (WoSCC) veri tabanında A. simplex ile ilgili makaleler taranmıştır. VOSviewer yazılımı kullanılarak, A. simplex ile ilgili çalışma yapan ülkeler, kurumlar, yazarlar, referanslar ve anahtar kelimeler görsel olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Bu bibliyometrik analize toplam 1362 yayın dahil edilmiştir. Dahil edilen yayınlar 1970 ile 2022 yılları arasında, başta İspanya (n=456, %33,48) olmak üzere 79 ülkeden yayınlanmıştır. En fazla yayın yapılan yıl 2020 (n=74) yılı olmuştur. En çok yayın yapılan araştırma alanı parazitoloji (n=452) olurken, bu alandaki en üretken yazar Cuellar C (n=53) olmuştur. “Anisakis simplex”, “Anisakis” ve “anisakiasis” yayınlarda en çok kullanılan üç anahtar kelime olmuştur.Enfestasyonların yaş, mevsim ve cinsiyet ile ilişkisi istatistiki yönden anlamlı bulunmamıştır. Sonuç: Anisakiasis ile ilgili yayınların sayısının zaman içinde artması, A. simplex’in dünya genelinde giderek önem kazandığını göstermektedir. Anisakiasis için etkili kontrol stratejilerinin belirlenmesi amacıyla gelişmiş ülkelerdeki araştırmacılar ile gelişmekte olan ülkeler arasında araştırma iş birliği kurulmalıdır.