Hemşirelerde HIV/AIDS Tanılı Hastalara Yönelik Damgalama


Creative Commons License

Ataç M., Buzlu S.

Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, vol.24, no.3, pp.155-164, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 24 Issue: 3
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi
  • Page Numbers: pp.155-164
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

Amaç: Araştırma, hemşirelerde HIV/AIDS tanılı hastalara yönelik damgalamayı, damgalamayı etkileyen faktörleri ve damgalamanın bakım verme sürecine etkisini belirlemek amacı ile gerçekleştirildi. Yöntem: Araştırmaya bir devlet hastanesinde çalışan ve araştırmaya alınma kriterlerine uyan 95 hemşire katıldı. Veriler demografik özellikleri ve HIV/AIDS’e yönelik soruları kapsayan anket formu ile toplandı. Bulgular: Çalışma %88.4’ü kadın (n=84), %11.6’sı (n=11) erkek olmak üzere toplam 95 hemşire ile yapıldı. Çalışmaya katılan hemşirelerin %69.5’i HIV/AIDS hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu ve %63.2’si HIV/AIDS tanılı hastaya damgalama uygulamadığını belirtti. Hemşirelerin çoğunluğunun HIV/AIDS tanılı hasta ile aynı odayı paylaşmak istemediği, yine HIV/AIDS tanılı bireylerle aynı ortamda çalışmak istemediği ve HIV/AIDS tanılı hastalarla arkadaş olma konusunda kararsız kaldığı belirlendi. Hemşirelerin çoğunluğunun ailesinde ya da arkadaş çevresinde HIV/AIDS tanısı almış birinin bulunmadığı, yakınlarından birisinin HIV/AIDS tanısı aldığında, o kişiye bakım vermek isteyeceği saptandı. Ayrıca çalışmaya katılan hemşirelerin %53.7’si HIV/AIDS tanılı hastalara verdikleri bakım ile servisteki diğer hastalara verdikleri bakım arasında fark olmayacağını belirtti. Sonuç: Bu araştırmada hemşirelerin büyük bir kısmının daha önce HIV/AIDS tanılı hastaya bakım vermediği belirlendiğinden; bu sonuç HIV/AIDS tanılı hastalara bakım veren ve daha geniş bir örneklem grubuyla HIV/AIDS tanılı hastalara yönelik damgalama konusunun araştırılması gerekliliğini ortaya koymaktadır.