Examination of Türkiye’s Foreign Trade With Next-11 Countries Through Extended Gravity Mode


Creative Commons License

Koyuncu G., Arıca F.

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, vol.17, no.1, pp.17-26, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source
  • Page Numbers: pp.17-26
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

With the industrial revolution, the mechanization and use of technology in production by countries has increased the amount of production. Thus, countries started to search for a place in global markets in order to sell their surplus products and became members of some economic unions in line with their goals of gaining advantage in foreign trade. One of these economic unions is Next-11 (Future 11. The most important feature of this organization is that it is a country that provides rapid economic growth and has a high population. The aim of this study is to analyze the determinants of trade with Turkey of eleven countries, including Turkey over the period 2005-2019, through gravity model, with panel data technique. In the model, distance, income per capita and Linder are considered as independent variables, and total trade is considered as dependent variables. As a result of the analysis applied, as the differences between per capita income and the distance between countries decrease, the trade volume between countries increases, while the trade volume between countries with increasing per capita income increases. Keywords: N-11, foreign trade, Linder effect, panel data analysis

Sanayi devrimi ile birlikte ülkelerin üretimde makineleşme ve teknoloji kullanımı, üretim miktarlarının artmasını sağlamıştır. Böylece ülkeler üretim fazlası ürünlerin satışını gerçekleştirmek amacıyla küresel pazarlarda yer arayışına başlamış ve dış ticarette avantaj sağlama hedefleri doğrultusunda bazı ekonomik birliklere üye olmuşlardır. Bu ekonomik birliklerden bir tanesi de Next-11 (Gelecek 11)’dir. Bu örgütün en önemli özelliği, hızlı ekonomik büyümeyi sağlayan ve yüksek nüfusa sahip ülkeler olmasıdır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin de içinde bulunduğu onbir ülkenin, 2005- 2019 dönemi kapsamında Türkiye ile gerçekleştirdiği ticaretin belirleyenlerini yerçekimi modeli çerçevesinde panel veri tekniği ile analiz etmektir. Modelde, uzaklık, kişi başı gelir ve Linder etkisi bağımsız değişkenleri, toplam ticaret ise bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. Uygulanan analiz sonucunda, kişi başına düşen gelir arasındaki farklar ve ülkeler arası mesafe azaldıkça ülkeler arasındaki ticaret hacminin arttığı bulgusuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda kişi başı geliri artan ülke ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacminin de arttığı ulaşılan bulgulardandır