Eski Konya Gölü Mollusklarınln Paleoekolojisi, Oksijen ve Karbonİzotopları İle Paleoiklimsel Yorumu


KAPAN S. , DELİKAN A., SAYIN Ü., BİRBEN G., DEMİR A., EKİCİ G., ...More

Kuvatemer Yaşlı Birimlerin ESR ve Diğer YöntemlerleTarilılendirilmesi Çahştayı, Konya, Turkey, 17 - 18 November 2017, pp.15-16

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.15-16