POLITICAL PARTY STATUTES PRE-PERİOD OF 1924 CONSTITUTION


Güler F.

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.32, pp.1-15, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Political parties are indispensable elements of democratic life. In connection with the vital importance of political parties for democratic life, it should be accepted that the regulations regarding their own internal order processes are very important. The most important document in terms of internal order transactions of political parties is undoubtedly the statutes of political parties. Although the statutes of political parties are related to the internal functioning of the legal entity of the political party, they are one of the important tools in which the political party gives a message to its stakeholders and voters regarding the social order it considers. In the study, the concept of political party statutes, which is the subject of limited study in the doctrine, is discussed in a way that covers the pre-period of 1924 Constitution. In the study, first of all, the concept of political party statute is discussed with a critical perspective. A periodic distinction was made in order to ensure that the subsequent political party statutes were analyzed systematically. The structural and functional aspects of the statutes of political parties that came into force before the 1924 Constitution, which is the first part of this periodical distinction, are presented in the study.
Siyasi partiler demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi partilerin demokratik hayat için taşıdıkları hayati önemle bağlantılı olarak kendi iç düzen işlemleri ile ilgili konuların oldukça önemli olduğu kabul edilmelidir. Siyasi partilerin iç düzen işlemleri açısından en önemli belge ise şüphesiz siyasi parti tüzüklerdir. Siyasi partilerin tüzükleri, siyasi parti tüzel kişiliğinin iç işleyişi ile ilgili olmasına rağmen siyasi partinin nasıl bir toplum düzeni tahayyül ettiği ile ilgili olarak paydaşlarına ve seçmenlerine mesajlar da veren önemli araçlardandır. Çalışmada doktrinde sınırlı sayıda çalışmaya konu olan siyasi parti tüzükleri kavramı 1924 Anayasası öncesi dönemi kapsayacak şekilde ele alınmıştır. Çalışmada ilk önce siyasi parti tüzüğü kavramı eleştirel bir perspektifle ele alınmış olup siyasi parti tüzüklerinin sistematik bir şekilde incelenmesini sağlamak amacıyla dönemsel bir ayrıma gidilmiştir. Bu dönemsel ayrımın ilk parçası olan 1924 Anayasası öncesi dönemde yürürlüğe giren siyasi parti tüzüklerinin yapısal ve işlevsel yönleri çalışmada ortaya konmuştur.