İçsel Pazarlama Faaliyetlerinin İş Performansına Etkisinde İş Tatmininin Aracı Rolü: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Örneği


EŞİTTİ B., BULUK B.

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), vol.10, no.18, pp.288-303, 2018 (Peer-Reviewed Journal)