YETİŞKİNLERDE YAKIN ÇEVREDE YÜRÜNEBİLİRLİK ANKETİNİN TÜRKÇE UYARLAMASININ PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ


CENGİZ C., Yörük G.

2.Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Manisa, Turkey, 21 - 24 March 2019, pp.293

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Manisa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.293
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of the research is analysing reliability and validity of Neighborhood Environment Walkability Scale (NEWS) (Cerin et al., 2009) among Turkish adults (Female Mean Age=35,23±9,51; Male Mean Age=37,95±10,33). For the construct validity, Exploratory Factor Analyses (n=235) and Confirmatory Factor Analyses (CFA) (n=358) on data from adults were provided. According to the EFA, the original 6 subscale turned into five subscales related to NEWS. The subscales were; access to services and street connectivity (5 items), infrastructure for walking/cycling (6 items), aesthetics (4 items), traffic safety (3 items) and crime safety (3 items). Confirmatory factor analyses results with LISREL (Schumaker and Lomax, 2010) showed that the fit indexes are; for chi-square fit test χ2/sd=4.83, for RMSEA=0.057, for CFI=0.98, IFI=0.98 and for GFI=0.94. In addition, cronbach alpha coefficients for internal consistency have been calculated between 0.61 and 0.85 for the subscales. The model fit indices and reliability findings showed that the instrument is appropriate for evaluating NEWS for Turkish adults. 

Bu araştırmanın amacı yetişkinlerde Yakın Çevre Yürünebilirlik Anketinin (YÇYA) kısa formunun geçerlik güvenirliği (Cerin et al., 2009) incelemektir. Yetişkinlerden (Kadın Ort Yaş=35,23±9,51; Erkek Ort. Yaş=37,95±10,33) elde edilen verilere göre Keşfedici Faktör Analizi (KFA) (n=235) ile Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) (n=358) uygulanmıştır. KFA’ya göre 6 yapılı YÇYA 5 alt boyutlu bir yapıya dönüşmüştür. Bu alt boyutlar; ulaşım (5 madde), yürüyüş ve bisiklet (6 madde), estetik (4 madde), trafik güvenliği (3 madde) ve suç güvenliği (3 madde) olmuştur. DFA, LISREL (Schumaker and Lomax, 2010) analizi ile incelenmiş ve iyi uyum indekslerine [χ2/sd=2.13, RMSEA=0.056, CFI=0.98, RMR=0.86 IFI=0.98 ve GFI=0.94] ulaşılmıştır. Ayrıca, alt boyutların iç tutarlılığını incelemek amacıyla Cronbach alfa değerlerine bakılmış ve 0.61 ile 0.85 arasında değiştiği belirlenmiştir. Uyum indeksleri ve güvenirlik değerlerine göre YÇYA Türk yetişkinlerde geçerli ve güvenilir bir araç olduğu sonucuna ulaşılmıştır.