Keratoplasti Öncesi Kapak Konjonktiva ve Gözyaşı Bozukluğu Olan Hastalarda Cerrahi Yaklaşım Sözlü bildiri


TAŞKIRAN ÇÖMEZ A. , LEVENT A., ERDAL TANAY O., BARAN K., ÖMER KAMİL D.

TOD 24. Kış Sempozyumu, Bildiri Kitapçığı, 9 pp., 25-26 Ocak 2003, Uludağ, Bursa, Turkey, 25 - 26 January 2003

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey