GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİNİN ERKEN TANISINDA RADYOLOJİK İNCELEME NE ZAMAN YAPILMALI?


Creative Commons License

Aylanç N.

in: SAĞLIK BİLİMLERİ Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler, Nilüfer AYLANÇ, Editor, IVPE, Ankara, pp.313-325, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: IVPE
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.313-325
  • Editors: Nilüfer AYLANÇ, Editor
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Gelişimsel kalça displazisi (GKD); kalça eklemini oluşturan anatomik yapıların volüm, şekil ya da organizasyon bakımından anormallik göstermesidir. Bu durum kalça eklem ilişkisinde bozulmaya, eklemde deformasyona ve buna bağlı olarak hareket bozukluklarına ve sakatlıklara neden olabilmektedir. Sebepler arasında gerek doğum öncesi gerekse doğum sonrası süreçte ortaya çıkabilen anneye ve fetusa bağlı nedenler sayılabilir. Tanı aşamasında öncelikli yer alan klinik muayenenin yanında özellikle de günümüzde radyolojik değerlendirmede önemli yere sahiptir. Radyolojik inceleme yöntemleri bebeğin yaşına göre değişebilmekle birlikte günümüzde özellikle ultrasonografi ilk üç aylık dönemde tarama yöntemi olarak kullanılmaktadır.

Displazi yani gelişim bozukluğunun erken tanısı, olgulara erken müdahale edebilmeyi sağlamakta ve böylelikle kalça displazisine bağlı gelişebilecek eklem hasarı, yürüme bozukluğu ve sakatlık gibi komplikasyonları azaltırken aynı zamanda ileri dönemdeki harabiyetler durumunda gerekebilecek açık cerrahi girişim ve protez ameliyatları oranını ve dolayısıyla bunlara bağlı olarak gelişebilecek komplikasyonları azaltabilmektedir.

Tüm bu durumlar gözönünde bulundurulduğunda evrensel US tarama programına göre her yenidoğanın doğum sonrası 4-6. haftasında US ile tetkik edilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gelişimsel kalça displazisi, kalça Ultrasonografisi