Increasing Importance of Destinatıon Marketing - Management Organizations: Successful Destinatıon Marketing Process


BOZ M.

in: Marketing a Marketingova Komunıkacia (vybrane aspekty, pohlady a trendy), Stefko, R., Straka, I., Tej, J., Adamisin, P., Editor, Katedra Marketingu A Medzinarodneho Obchodu Fakulta Manazmentu Presovskej Unıverzity V Presove, Presov, pp.46-60, 2011

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2011
  • Publisher: Katedra Marketingu A Medzinarodneho Obchodu Fakulta Manazmentu Presovskej Unıverzity V Presove
  • City: Presov
  • Page Numbers: pp.46-60
  • Editors: Stefko, R., Straka, I., Tej, J., Adamisin, P., Editor