Spor Bı̇lı̇mlerı̇ Fakültesı̇ Öğrencı̇lerı̇nı̇n Karı̇yer Planlamalarına İ̇lı̇şkı̇n Görüşlerı̇nı̇n Farklı Değı̇şkenlere Göre İ̇ncelenmesı̇


ASLAN M.

10. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 11 April 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey