Reoperatif triküspid kapak replasmanında sağ anterolateral torakotomi yaklaşımı olgu sunumu


TEZCANER T., AŞGÜN H. F. , CEYRAN H., TAŞDEMİR H. K. , CAN B., BOZOĞLAN O., ...More

Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 October 2002

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Antalya
  • Country: Turkey