Gallipoli Peninsula War Archeogeophysics Studies: Şahindere Martyrdom and Lone Pine Monument Sample Study Sites


YALÇINER C. Ç., KURBAN Y. C., GÜNDOĞDU E., YÜCEL M. A.

Journal of advanced research in natural and applied sciences (Online), vol.7, no.3, pp.408-422, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The Dardanelles Battle were sea and land battles between the Ottoman Empire and the Entente States during the WW1 between 1915-1916 on the Gallipoli Peninsula. On the fronts where the world's most bloody and intense battles were experienced, especially in the withdrawal processes of the Entente States, they left behind both burying and destroying the ammunition and equipment without taking them with them. Due to the technological innovations, the determination of the objects or remains buried underground was determined by geophysical, geodetic and remote sensing studies in the determined regions. Within the scope of the study first, a digital elevation model of study areas was created with the help of UAV images and location studies were carried out on orthophotos. Many elements such as trenches and pits that cannot be detected from the ground have been determined by this model. In addition, UAV images were also used as a base for Ground Penetrating Radar (GPR) measurements applied with high-sensitivity GPS. In this study, the research areas were selected as, Şahindere Martyrdom and Lone Pine Monument area, and geophysical, geodetic, remote sensing-UAV applications were completed. With the measurements in the Şahindere Martyrdom, it was determined that the martyr area was much wider than the current state. The measurements made at the Lone Pine site and the tunnel locations connecting the trench lines were clearly mapped. This is the first detailed study in this context, which has contributed greatly to the current data and provided findings that will guide future studies.
Çanakkale Savaşı (Çanakkale Muharebeleri), I. Dünya Savaşı sırasında 1915–1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir. Dünyanın en kanlı ve yoğun çarpışmalarının yaşandığı cephelerde, özellikle İtilaf Devletlerinin kayıpları ile beraber geri çekilme süreçlerinde mühimmat ve teçhizatlarını yanlarına almadan gerek gömerek gerekse tahrip ederek arkalarında bırakmışlardır. Gelişen teknolojik yenilikler sayesinde yeraltında gömülü durumda bulunan obje ya da kalıntılar, planlanan bölgelerde yapılan jeofizik, jeodezik ve uzaktan algılama çalışmaları ile belirlenmiştir. Çalışma kapsamında ilk olarak; tüm alanlarda İHA görüntüleri yardımıyla sayısal yükseklik modeli oluşturulmuş ve ortofotolar üzerinden yer belirleme çalışmaları yapılmıştır. Yerden, gözle belirlenemeyen siper ve çukur gibi birçok unsur bu model sayesinde belirlenmiştir. Ayrıca İHA görüntüleri, yüksek hassasiyetli GPS ile uygulanan yeraltı radarı (GPR) ölçümlerinde de altlık olarak kullanılmıştır. Çalışma kapsamında araştırma bölgeleri Şahindere Şehitliği ve Lone Pine Anıtı çevresi olarak seçilerek jeofizik, jeodezik ve uzaktan algılama-insansız hava aracı (İHA) uygulamaları yapılmıştır. Şahindere Şehitliğindeki ölçümler ile şehitlik alanın bilinen halinden çok daha geniş olduğu belirlenmiştir. Lone Pine bölgesinde yapılan ölçümler ile siper hatlarını birbirine bağlayan tünel yerleri tam olarak haritalanmıştır. Bu kapsamda yapılan ilk ayrıntılı çalışma olan bu uygulama; hem bilinen verilere büyük katkı sağlamış, hem ileride yapılacak çalışmalara yön verecek bulgular sağlamıştır.