Gallipoli Peninsula War Archeogeophysics Studies: Şahindere Martyrdom and Lone Pine Monument Sample Study Sites


Yalçıner C. Ç., Kurban Y. C., Gündoğdu E., Yücel M. A.

Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences, vol.7, pp.1, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Çanakkale Savaşı veya Çanakkale Muharebeleri, I. Dünya Savaşı sırasında 1915–1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir. İtilaf Devletleri; Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'u alarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmek, Rusya'yla güvenli bir erzak tedarik ve askeri ikmal yolu açmak, başkent İstanbul′u zapt etmek suretiyle Almanya′nın müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak İttifak Devletlerini zayıflatmak amaçları ile ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı'nı seçmişlerdir. Ancak saldırıları başarısız olmuş ve geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Kara ve deniz savaşı sonucunda iki taraf da çok ağır kayıplar vermiştir. Dünyanın en kanlı ve yoğun çarpışmalarının yaşandığı cephelerde, özellikle İtilaf Devletlerinin kayıpları ile beraber geri çekilme süreçlerinde mühimmat ve teçhizatlarını yanlarına almadan gerek gömerek gerekse tahrip ederek arkalarında bırakmışlardır. Gelişen teknolojik yenilikler sayesinde yeraltında gömülü durumda bulunan obje ya da kalıntıların tespiti belirlenen bölgelerde yapılan jeofizik, jeodezik ve uzaktan algılama çalışmaları ile belirlenmiştir. Çalışma kapsamında araştırma bölgeleri Şahindere Şehitliği ve Lone Pine Anıtı çevresi olarak seçilerek jeofizik, jeodezik ve uzaktan algılama-insansız hava aracı (İHA) uygulamaları yapılmıştır. Şahindere Şehitliğindeki ölçümler ile şehitlik alanın mevcut halinden çok daha geniş olduğu belirlenmiştir. Lone Pine mevkiinde yapılan ölçümler ile siper hatlarını birbirine bağlayan tünel yerleri net olarak haritalanmıştır. Bu kapsamda yapılan ilk detaylı çalışma olan bu uygulama hem mevcut verilere büyük katkı sağlamış hem ileride yapılacak çalışmalara yön verecek bulgular sağlamıştır.