The Hormonal Changes of Hypophyse-Ovary Axe in Patients with Asthma in Postmenopausal Period


Erbilen N., Gönlügür U., Özdemir L., Akkurt İ.

Türkiye Klinikleri Akciğer Arşivi, vol.4, no.3, pp.134-137, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 3
  • Publication Date: 2003
  • Journal Name: Türkiye Klinikleri Akciğer Arşivi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.134-137
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

It has been suggested that hormonal factors may also have a role in the etiopathogenesis of asthma in last years. Changes in asthma activity are in part related to the female hormones during pre-menstrual period and during pregnancy. However, the effect of sexual hormones to airway function is uncertain. The aim of this study is to investigate the changes of hypophyse-ovary axe of sexual hormones in patients with asthma in postmenopausal period. It was analyzed estradiol, progesterone, LH, FSH, and LTH levels in 11 patients with asthma attack and in 11 patients with chronic obstructive lung disease (COLD) exacerbation. All patients were postmenopausal women. There was not a significant difference any of the examined parameters. In postmenopausal period, compared to the COPD patients, we think that there is not an important anomaly affecting the hypophyse-ovary axe for sexual hormones in patients with asthma. However, there was negative correlation between serum estrogen level and age whereas positive correlation between serum estrogen level and FEF25-75% in the entire group. This finding suggests that estrogen may improve small airway obstruction.

Son yıllarda astımın etyopatogenezinde hormonal faktörlerin de rolü olduğu düşünülmektedir. Gebelik ve premenstrual dönemde astım aktivitesinde meydana gelen değişiklikler kısmen dişilik hormonlarıyla ilişkilidir. Bununla birlikte seksüel hormonların havayolu fonksiyonları üzerindeki etkisi kesinleşmiş değildir. Bu çalışmanın amacı postmenapozal dönemde astım olgularında seksüel hormonların hipofiz-over aks değişikliklerini incelemektir. On bir astım atak ve 11 kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) egzaserbasyonu olgusunda östradiol, progesteron, LH, FSH ve LTH düzeyleri ölçüldü. Tüm olgular postmenapozal dönemdeki kadınlar idi. iki grup arasında incelenen parametrelerin hiçbirisinde anlamlı bir farklılık yoktu. Postmenapozal dönemde KOAH'lı olgular ile kıyaslandığında, astımlı olgularda seksüel hormonlar açısından hipofizover aksını ilgilendiren önemli bir anomali olmadığını düşünüyoruz. Bununla beraber serum östrojen düzeyi ile yaş arasında negatif korelasyon var iken FEF 25-75% ile pozitif korelasyon vardı. Bu bulgu östrojenin küçük havayolu obstrüksiyonunu iyileştirebileceğini düşündürmektedir.