Urtica dioica’nın fitokimyasal, farmakolojik ve toksikolojik etkileri


SILAN C., Rahmanlar H.

A.İ.B.Ü. İzzet Baysal Tıp Fakültesi Dergisi, vol.1, pp.29-35, 2008 (Peer-Reviewed Journal)