Çanakkale Kent Halkının Rekreasyonel Eğilim ve Taleplerinin Belirlenmesi


SAĞLIK A., KELKİT A.

ÇOMÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.2, no.1, pp.27-36, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 1
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: ÇOMÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.27-36
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

This study has been planned on the basis to determine the recreational trend and demands of the people

of five different selected locations namely, Old and New Kordon, Sarıçay and its vicinity, Public Park, and

Liberty Parkin the city center of Çanakkale. Recreational demeanor and the demands of people along with the

recreation facilities have been planned to be developed in the direction of these claims during this study. In order

to bring up the behavior of users in general as well as economically was transferred to the surveyed

questionnaire aimed to be revealed the relationships between different recreational users and pressures on the

environment. According to the results, data were obtained regarding user characteristics, user–resource

relationship, the state of satisfaction in urban recreational areas and participation in recreational. In the light of

survey data if 23.7% of people could defined to have a relaxing time at home then the remaining part (76.3%) is

involved in active or passive recreational activities. Consequently, it was stated that the large majority of the

urban people (89.7%) go anywhere for participating recreational activities, and the preferred areas for easy

access to recreation (43.2%) is the first preference of the people.

Bu çalışma, Çanakkale kent merkezinde seçilen 5 alanda (Eski ve Yeni Kordon, Sarıçay ve çevresi,

Halkbahçesi, Özgürlük Parkı) Çanakkale kent halkının rekreasyonel eğilim ve taleplerinin belirlenmesi temelinde

kurgulanmıştır. Çalışma kapsamında; halkın rekreasyonel tutum ve istemleri ile rekreasyon olanaklarının bu

istemler yönünde geliştirilmesi hedeflenmiştir. Genel ve ekonomik açıdan kullanıcıların davranışlarının ortaya

konulması amacıyla yapılan anketin uygulama biçimi aktarılmış, farklı rekreasyonel kullanımlar arasındaki

ilişkiler ve çevre üzerindeki baskılar ortaya konmuştur. Çalışmanın sonucunda; kullanıcı özellikleri, kullanıcı–

kaynak ilişkisi, rekreasyonel katılım, kentsel rekreasyonel alanlarda memnuniyet durumu hakkında veriler elde

edilmiştir. Anket verileri ışığında %23,7‘lik kesim evde dinlenerek vakit geçirdiklerini belirtseler de geri kalan

%76,3’lük kesim aktif veya pasif olarak rekreasyon etkinliklerine katılmaktadırlar. Kent halkının büyük

çoğunluğu rekreasyonel etkinliklere katılmak için herhangi bir yere gittiğini belirtmiştir (%89,7). Rekreasyon

amaçlı tercih edilen alanlara kolay ulaşım (%43,2), halkın öncelikli tercihidir