Festivallerin Algılanan Etkileri, Festival Memnuniyeti ve Festival Gelişim Desteği Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Kösedere Üzüm Festivali Örneği


SAATCI G., TÜRKMEN S.

Social Sciences Studies Journal, vol.6, no.54, pp.76-84, 2020 (Peer-Reviewed Journal)