19. Yüzyıl Osmanlı Çiftlikleri Etkinlik Analizi: Hekimbaşı, Çavuşbaşı ve Alemdağ Örnekleri


Creative Commons License

Arslanboğa K., Bekaroğlu C.

The Journal of European Theoretical and Applied Studies, vol.8, no.2, pp.38-56, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This paper aims to reveal how operationally efficient the Ottoman Farms were by economically analyzing three Ottoman Farms from a historical perspective and to open up a new path for the unfolding of new data and similar studies in historical issues. The data used in our study was taken from the 2015 graduate thesis of Ertuğrul Çam, titled “19. Yüzyıl’da İstanbul Çiftlikleri: Hekimbaşı, Çavuşbaşı, Alemdağ Örnekleri”. Our analysis, which employs Output Oriented Data Envelopment Analysis (DEA), reveal that the relatively larger farms, Hekimbaşı and Çavuşbaşı operated at 75-83% efficiency while the smaller Alemdağ's efficiency lingered at around %59. With the data in hand, we might conclude that the larger farms operated at relatively more efficient levels while the smaller ones were inefficient, and the efficiency was generally proportional to the farm size. However, further studies in this and adjacent topics are necessary for a healthy and more comprehensive analysis.

Bu makale, 19. Yüzyıldaki üç Osmanlı Çiftliği'ni ekonomik açıdan analiz ederek Osmanlı çiftliklerinin tarihi perspektiften ne ölçüde etkin olduklarını ortaya koymak ve tarihi konularda bu tür sayısal analizlere ve gerekli verilerin ortaya çıkarılmasına ön ayak olmayı amaçlamaktadır. Çalışmamızdaki veriler, Ertuğrul Çam'ın 2015 tarihli “19. Yüzyıl’da İstanbul Çiftlikleri: Hekimbaşı, Çavuşbaşı, Alemdağ Örnekleri” adlı yüksek lisans tezinden alınmıştır. Çıktı Yönelimli Veri Zarflama Analizi (DEA) kullandığımız çalışmamızda, 3 çiftlikten görece büyük olan Hekimbaşı ve Çavuşbaşı'nın % 75-83 arasında etkinlikte çalıştığı, daha küçük ölçekteki Alemdağ'ın etkinliğinin ise %59'da kaldığı görülmektedir. Eldeki verilere göre, büyük ölçekteki çiftliklerin görece yüksek etkinlikte çalıştığı, küçük ölçekte olanların ise etkinliğinin düşük olduğu ve etkinliğin genellikle ölçekle doğru orantılı olduğu söylenebilir. Diğer yandan daha sağlıklı ve kapsamlı analizler için bu konularda daha farklı çalışmaların yapılması şarttır.