Interleukin-11: A Novel Agent in Retinal Ischemia-Reperfusion Injury


DEMİR T., ALINAK A., GÖDEKMERDAN A., TURGUT B., DEMİR N.

International Journal of Ophthalmic Pathology, vol.1, no.2, 2012 (Peer-Reviewed Journal)