Kinesin-5 İnhibitörü Olan Monastrol Bileşiğinin Sentezi ve Yüktransferi Kompleks Etkileşmelerinin İncelenmesi


BERBER N., ARSLAN M.

SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.20, no.3, pp.425-431, 2016 (Peer-Reviewed Journal)