Yiyecek İçecek İşletmelerinde İç Girişimciliğin Değişim Sürecindeki Rolü: Çanakkale İlinde Bir Vaka Çalışması


Creative Commons License

BÜYÜK Ö., DEMİR C.

21.ULUSAL – 5. ULUSLARARASI TURİZM KONGRESİ, Balıkesir, Turkey, 15 October 2021, pp.519-532

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Balıkesir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.519-532
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Çanakkale ilinde 2013 yılında faaliyetine başlayan self-servis bir Türk mutfağı lokantasının, 2015 yılında başarılı bir değişim ile tematik Japon mutfağı restoranına dönüşme sürecini ele alan bu vaka çalışması, nitel bir araştırmadır. Çalışmanın verileri, derinlemesine mülakat tekniği ile ilgili işletmenin yönetici ve çalışan kadrosunun yanı sıra müşterilerinin yer aldığı altı kişilik bir örneklem ile gerçekleştirilen mülakatlardan elde edilmiştir. Yarı yapılandırılmış mülakat soruları ile toplanan veriler, MAxqDA 2018 Nitel analiz programı vasıtası ile içerik analizine tabi tutulmuştur. Görüşmelerde değişim sürecinin aşamalıları örnek olay üzerinden ortaya konmuştur. Araştırmanın, iç girişimciliğin değişim sürecine etkisinin belirlenmesi amacı, literatürde yer alan SERCREA+ modelinin kavramsal dayanağından faydalanılarak ortaya konmuştur. Değişimi gerçekleştiren yöneticilerin sahip oldukları iç girişimcilik özelliklerinin tespit edilmesinin hedeflendiği bu vaka çalışmasında, baskın yönetici özelliklerinin ortaya çıkma sıklığı açısından sıralandığında; duygusal zeka, değişim odaklı olma ve analiz yapabilme kabiliyeti olduğu saptanmıştır.