Bazı At Dişi Mısır Çeşitlerinin Harran Ovası İkinci Ürün Koşullarına Adaptasyonu


COŞKUN Y., coşkun a., koşar i.

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri, vol.1, no.4, pp.454-461, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 4
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Türk Tarım ve Doğa Bilimleri
  • Journal Indexes: Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.454-461
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Experiments with the aim to investigate the performances of some hybrid dent corn varieties under the Harran Plain second crop conditions were carried out during the second crop season of the year 2008 and 2009 in Harran Plain. In the experiments 15 hybrid dent corn varieties as plant material were used. Field experiments were conducted with randomized block design with four replications. In the research days to flowering, plant height, first cop length, grain cop ratio, grain humidity and grain yield was investigated. Grain yield values were ranged between 1173.75 (cv. Rx 770) to 1429.00 (cv. ALPAGA) kg/da in year 2008. Grain yield valued were ranged between 797.25 (cv. ALINEA) to 1107.00 (cv. DKC 6120) kg/da in year 2009. As a result cv. DKC 6120 can recommended for Harran Plain second crop conditions.

Denemeler bazı at dişi mısır çeşitlerinin Harran ovası ikinci ürün koşullarında performanslarını incelemek amacıyla 2008 ve 2009 yıllarında Haran ovasında yürütülmüştür. Denemelerde bitkisel materyal olarak 15 adet at dişi mısır çeşidi kullanılmıştır. Denemeler tesadüf blokları deneme deseninde 4 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Araştırmada; tane verimi, çiçeklenme süresi, bitki boyu, ilk koçan yüksekliği, hasatta tane nemi, tane/koçan oranı incelenmiştir. Tane verimi 2008 yılında 1173.75 (Rx 770) ile 1429.00 (ALPAGA) kg/da arasında değişmiştir. Tane verimi 2009 yılında 797.25 (ALINEA) ile 1107.00 (DKC 6120) kg/da arasında değişmiştir. Sonuç olarak Harran ovası ikinci ürün koşulları için DKC 6120 çeşidi tavsiye edilebilir.