Ani bilinç kaybı ve hızlı ventrikül yanıtlı atriyal fibrilasyonu olan rüptüre abdominal aort anevrizması olgusu


Özçelik H., YILDIRIM A., Dedeoğlu E.

9.TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ, Eskişehir, Turkey, 10 July 2013, pp.147

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.147
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No