TRA2 Bölgesi Kadın Profili Araştırması


Creative Commons License

SENEMOĞLU O.

Serka, Kars, 2017

  • Basım Tarihi: 2017
  • Yayınevi: Serka
  • Basıldığı Şehir: Kars

Özet

TRA2 bölgesindeki kadın profilini ortaya çıkarmaya çalışan bu araştırma, bölgede yaşamakta olan
kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda karşılaştıkları sorunları ve bu sorunların çözüm
yollarını tespit etmeyi amaçlamıştır. Araştırma, bu amaç doğrultusunda aileden başlamak üzere,
kadınların gündelik hayatlarında karşılaştıkları sorunları çok yönlü olarak ele alıp analiz etmeye
çalışmıştır.
Araştırma, nicel ve nitel araştırma tekniklerini bir araya getiren karma bir yöntemle gerçekleştirilmiştir.
Çalışma bu bağlamda dört sacayak üzerine bina edilmiştir.
Öncelikle istatistiksel verilerden ve literatürden hareketle TRA2 bölgesinin sosyal ve ekonomik yapısı
ve kadının durumuyla ilgili analizler yapılmıştır.
İkinci olarak, TRA2 bölgesindeki dört il ve ilçelerinde 3224 kadına yüz yüze mülakata dayalı bir
anket uygulanmıştır. Anket çalışması, il merkezlerinin yanı sıra her ile bağlı dört ilçe ve köylerinde
gerçekleştirilmiştir.
Üçüncü olarak, dört il merkezinde ve ilçelerinde derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Mülakatlar,
kamu yetkililerinin yanı sıra, meslek kuruluşları, belediyeler, siyasal partiler, sivil toplum kuruluşları,
girişimci kadınlar ve ev hanımlarıyla yapılmıştır. Dört il ve ilçelerinde 115 kişiyle bu bağlamda yarı
yapılandırılmış derinlemesine mülakat gerçekleştirilmiştir.
Son olarak da, araştırma sürecinde bazı odak grup çalışmalarının yanı sıra her ilden katılımcıların
yer aldığı bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştayda anket çalışmasının bulguları katılımcılarla
paylaşılmış ve tespit edilen sorunların çözümüne yönelik bir beyin fırtınası yapılmıştır.
Bu araştırma, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından gerçekleştirilmiştir. SERKA, başından sonuna
kadar tüm uzmanları ve çalışanlarıyla araştırmanın gerçekleşmesine katkı sağlamıştır. Araştırma
sahasının ayarlanması sürecinden, planlanan iş paketlerinin gerçekleştirilmesi sürecine kadar
SERKA uzmanları çalışmanın her aşamasında yer alarak bu araştırmanın gerçekleşmesini mümkün
kılmıştır.
Araştırma süreci boyunca çok sayıda kişi ve kuruluşların desteğini gördüğümüzü belirtmek isteriz.
En büyük destek hiç kuşkusuz SERKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Hüsnü Kapu ve ekibinden gelmiştir.
Kendileri bu araştırma fikrinin mimarı olduğu gibi, araştırmanın gerçekleştirilmesini mümkün kılmada
da etkin rol oynamışlardır.
Bölgedeki kamu kurumu yetkilileri, başından sonuna kadar bu araştırmayı sahiplenerek her tür
desteği vermişlerdir. Bu bağlamda en büyük desteği TRA2 bölgesindeki illerin başında bulunan
valilerimiz vermiştir. Her biri araştırmayı heyecanla karşılayarak bizlere kapılarını açmış, mülakat

talebimize olumlu cevap vermiş ve ihtiyaç duyduğumuz desteği sonuna kadar yanımızda hissettirmiştir.

Araştırma dört ilin yanı sıra bölgedeki 15 ilçede gerçekleştirilmiştir. İlçe kaymakamlarımız da benzer
biçimde gerek kapılarını bizlere açıp mülakatlar vererek, gerekse ihtiyaç hissettiğimiz başka
alanlarda desteklerini esirgemeyerek yanımızda yer almışlardır.
Yine belediye yöneticileri, değişik kamu kurumlarının başında bulunan müdürler, il ve ilçelerdeki
meslek kuruluşlarının başında bulunan başkanlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu
yetkilileri, girişimci ve ev hanımı kadınlarımız bu çalışmaya, gerek mülakat vererek, gerekse tıkandığımız
noktalarda önümüzü açarak büyük katkıda bulmuşlardır.
Araştırmanın anket çalışması Kars ve Ağrı’da yaşayan üniversite öğrencisi genç kızlar tarafından
gerçekleştirilmiştir. Gençler, başından sonuna kadar büyük bir özveri ve heyecanla araştırmayı yürüttüler.
Araştırmada yer alan bu arkadaşların isimleri proje ekinde yer almaktadır.
Başta valilerimiz ve kaymakamlarımız olmak üzere, bu araştırmaya şu ya da bu biçimde katkı sunan
herkese ve tüm kuruluşlara teşekkürü borç biliyoruz. Hiç kuşkusuz bu araştırma ancak hepsinin
destekleriyle mümkün olabilmiştir.
Araştırma, KÜREL Araştırma firması tarafından gerçekleştirilmiştir. KÜREL’e çalışma boyunca yaptığı
her tür katkıdan dolayı teşekkür ederiz.
Araştırmanın, TRA2 bölgesinde yaşamakta olan kadınlarımızın sorunlarına neşter atmada katkı
sağlayacağını ümit ediyoruz.