OMURGA VE OMURİLİK YARALANMALARINDA EPİDEMİYOLOJİ


Creative Commons License

Malçok Ü. A., Akar A.

in: Omurga ve Omurilik Yaralanmaları, Ali Dalgıç,Mesut Yılmaz,Şeref Doğan,Ahmet Dağtekin,Ahmet Gürhan Gürçay,Onur Yaman,Cumhur Kılınçer, Editor, Türk Nöroşirürji Derneği Yayınları, Ankara, pp.9-16, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Türk Nöroşirürji Derneği Yayınları
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.9-16
  • Editors: Ali Dalgıç,Mesut Yılmaz,Şeref Doğan,Ahmet Dağtekin,Ahmet Gürhan Gürçay,Onur Yaman,Cumhur Kılınçer, Editor
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Travmaların toplumsal ve bireysel etkilerinin yanısıra,

etiyolojik faktörlerdeki değişimlerin de ortaya

konulabilmesi için epidemiyolojik çalışmaların güncel

ve periyodik yapılması gerekmektedir. Günümüzde

yaşam tarzı ve çalışma hayatı çok hızlı değiştiğinden,

bu çalışmaların güncel olmasının önemi daha da

artmaktadır. Epidemiyolojik çalışmalardan daha etkin

faydalanabilmek için hastalara ait bilgiler uluslararası

kodlara (ICD kodu) uygun olarak kaydedilmelidir. Bu

kayıtlarda travmatik veya travma dışı OOY’na yol

açan nedenler ve hastalık sürecine ait bilgeler de

bulunmalıdır. Standardize edilmiş olan ICD kodları

arasından en uygun olanın seçilmesine özen gösterilmelidir.

Ayrıca ilgili bakanlıklarca bölgesel ve/veya

tüm ülkeye ait güncel istatistikler yayınlanmalıdır. Ek

olarak bu veriler akademik çalışmalara açık olursa,

sorunların çözümüne yönelik farklı bakış açıları gelişecek

ve alternatif çözümlerin geliştirilmesi mümkün

olacaktır.

OOY; bireyleri, toplumu, sağlık sistemini ve ekonomiyi

etkileyen çok ciddi bir sağlık problemidir.

Bu nedenle yaralanmaların önlenmesine yönelik

eğitimler yapılmalı ve bu eğitimler denetlenmelidir.

Toplumsal farkındalık çalışmaları ve travmadan

korunma eğitimleri, bireylerin özelliklerine göre

şekillendirilmeli ve eğitimin etkinliği epidemiyolojik

çalışmalarla da ölçülmelidir. Elde edilecek çıktıların

toplumsal farkındalık oluşturabilmesi için kamu ile

de paylaşılmalıdır. Yaralanmanın azaltılması hedefine

ulaşabilmesi için, alınacak önlemlerin içeriğinin

değişen ve güncel travma mekanizmaları ile uyumlu

olması gereklidir. Aksi halde, yapılan düzenlemeler

ve alınan önlemlerin amacına ulaşması güçleşecektir.

Tüm önlemlere rağmen ortaya çıkan OOY

olgularının tedavileri multidisipliner yaklaşımla

yapılmalıdır. Travma merkezlerinde beyin, omurilik

ve sinir cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, nöroloji,

psikiyatri, üroloji ve hasta bakım uzmanlarının

bulunduğu ekipler organize edilmelidir. Bu merkezler

vakaların yoğun olduğu yerlerde konumlandırılmalı,

donanım ve altyapısı iyi organize edilmelidir. Coğrafi

olarak ulaşımın güç olduğu yerlerde, zaman kaybının

önlenebilmesi için, bölge şartlarına uygun transport

yöntemleri geliştirilmeli ve ekipler daima hazır bulunacak

şekilde planlama yapılmalıdır.