Industrial Noise Maps for Assessment of Noise Level and Personal Exposure Levels: An Application for Machine Manufacturing Workshop


Motorcu A. R. , Gürsoy S.

International Marmara Sciences Congress, Kocaeli, Turkey, 19 - 20 June 2020, vol.1, pp.646-654

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.646-654

Abstract

The industry, which became mechanized with industrialization, brought industrial noise with it. Hearing loss is one of the most common occupational diseases in businesses. By preparing noise maps, the source and distribution of the noise can be determined more clearly and more effective solutions can be produced. For this purpose, in this study, the working area of the machine manufacturing workshop, which is known to have the highest noise level, is divided into grids and noise values are measured at each intersection point according to TS ISO 1996-2 standard. Noise maps were prepared by processing A-frequency-weighted equivalent noise level (LAeq) and C-frequency-weighted instantaneous noise pressure peak (LCPeak) on the workshop layout drawn by Computer Aided Design (CAD) program. Using the maps, areas of high sound levels were determined in the workshop. In the measurements made at 28 points, LAeq values ranged from 70,9 dB(A) to 88 dB(A). The highest LAeq values were measured as 88 dB(A) at the 40kW press brake machine, 86,8 dB(A) at the laser cutting table and 86,2 dB(A) at the scissors. LCPeak values measured at the same points ranged from 102,7 dB(C) to 128,4 dB(C). The highest LCpeak values with 128,4 dB(C) and 123,4 dB(C) were measured on the press brake and scissors, respectively. In this workshop, task-based personal exposure values (LEX, 8hours) taken from 5 operators who perform the same task at the beginning of machines and benches (plasma, press brake, scissors, roller and saw) with different models and functions were measured in the range of 87,1-95,7 dB(A). exposure was above 87 dB(A) exposure limit values. In the study, solutions and measures to eliminate noise at its source are also presented.

Sanayileşme ile birlikte makineleşen endüstri endüstriyel gürültüyü de beraberinde getirmiştir. İşitme kaybı işletmelerde en sık rastlanan meslek hastalıklarından biridir. Gürültü haritalarının hazırlanmasıyla gürültünün kaynağı ve dağılımı daha net tespit edilebilmekte ve daha etkin çözümler üretilebilmektedir. Bu amaçla, bu çalışmada gürültü seviyesinin en yüksek olduğu bilinen makine imalat atölyesinin çalışma alanı ızgaralara bölünerek her kesişim noktasında TS ISO 1996-2 standardına göre gürültü değerleri ölçülmüştür. Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) programı ile çizilen atölye yerleşim planı üzerine A-frekans ağırlıklı eşdeğer gürültü seviyesi (LAeq) ve C-frekans ağırlıklı anlık gürültü basıncının tepe değerleri (LCPeak) işlenerek gürültü haritaları hazırlanmıştır. Haritalardan yararlanılarak atölyede yüksek ses seviyelerine ait alanlar tespit edilmiştir. 28 noktada yapılan ölçümlerde LAeq değerleri 70,9 dB(A) ile 88 dB(A) arasında değişmiştir. En yüksek LAeq değerleri sırasıyla 40kW gücündeki abkant tezgâhında 88 dB(A), lazerle kesme tezgâhında 86,8 dB(A) ve makasta 86,2 dB(A) olarak ölçülmüştür. Aynı noktalarda ölçülen LCPeak değerleri ise 102,7 dB(C) ile 128,4 dB(C) arasında değişmiştir. 128,4 dB(C) ve 123,4 dB(C) ile en yüksek LCPeak değerleri sırasıyla abkant tezgâhı ve makas üzerinde ölçülmüştür. Bu atölyede, farklı model ve işleve sahip makine ve tezgâhlar (plazma, abkant, makas, silindir ve testere) başında sürekli aynı görevi yapan 5 operatörden alınan görev tabanlı kişisel maruziyet (LEX, 8saat) değerleri 87,1-95,7 dB(A) aralığında ölçülmüş olup maruziyet 87 dB(A) maruziyet sınır değerlerinin üzerinde çıkmıştır. Çalışmada ayrıca, gürültüyü kaynağında yok etmeye yönelik çözüm ve tedbirler de sunulmuştur.