sporcuların sosyal uyum düzeyleri ile öfke kontrol düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi


CAN Y., KAÇAY Z.

15. uluslararası spor bilimleri kongresi, 15 - 18 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text