Kanser Hastalarında Yaşam Kalitesi ve Oral Mukozit


Creative Commons License

Erdem Ö.

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.5, sa.1, ss.24-30, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 5 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.24-30

Özet

ÖZET Amaç: Bu çalışma; kanser hastalarında yaşam kalitesini ve oral mukoziti değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Hastalar ve Yöntemler: Araştırma, 01.07.2011 ile 01.01.2012 tarihleri arasında tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Atatürk Üniversitesi, Araştırma Hastanesi, Onkoloji servisinde derecelendirilmiş oral mukozit tanısı alan 121 hasta ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya ilgili kurumlardan izin alındıktan sonra başlanmış, çalışmanın amacı açıklanan ve kabul eden bireyler alınmıştır. Veriler, Tanıtıcı Özellikler Formu ve yaşam kalitesinin değerlendirmesinde; kronik hastalarda geçerlik ve güvenirliliği yapılarak Türk toplumuna uyarlanan SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Veriler SPSS 20.0 programında değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışma sonucunda; 1. Kür ve mukozit derecesinde olanların, şehir merkezinde yaşayanların ve çocuğu olmayanların “fiziksel işlev”, kanser dışı kronik hastalığı olmayanların “mental rol”, çocuğu olmayanların “fiziksel rol”, mukozit derecesi 1 olanların “ağrı”, kadınların, ilde yaşayanların çocuğu olmayanların ve mukozit derecesi 1 olanların “mental sağlık”, çocuğu olmayanların ve 1.kür tedavisini alanların “enerji”, 1. kür tedavisi alanların “sosyal işlev”, 1.derece oral mukoziti olanların, il merkezinde yaşayanların, bekarların, çocuğu olmayanların ve 1.kür tedavi alanların, “genel sağlık anlayışı” alt boyut puanları daha yüksek saptandı. Sonuç: Oral mukozit derecesinin düşmesine bağlı olarak; 1. Derece mukoziti olanların çektikleri ağrı daha az, mental sağlıkları daha iyi ve genel sağlık anlayışları daha yüksektir. Kanser hastalarında yaşam kalitesini düşüren etkenler belirlenebilirse, sağlık profesyonelleri yaşam kalitesini iyileştirmek için gerekli stratejileri belirleyebilir ve gerekli girişimlerde bulunabilir. Anahtar sözcükler: oral mukozit kanser, yaşam kalitesi, hemşirelik

ABSTRACT Objectives: This study was conducted for the purpose of evaluating effect of oral mucositis on life quality in cancer patients. Patients and Methods: This descriptive study was conducted between 01.07.2011 and 01.01.2012. The study was conducted with 121 patients who were diagnosed with oral mucositis graded in Oncology Service at Research Hospital of Ataturk University. The study was commenced after the permission had been obtained from concerning authority, and individuals who were informed about the purpose of the study and accepted to participate were included in the study. Data was collected using Form of Personal Properties and SF-36 Life Quality Scale which was adapted to Turkish community by making its validity and reliability studies for chronic patients in assessment of life quality. SPSS 20.0 Software was used to evaluate data. Results: As a esult of the study of the study, it was determined that those who receive 1st cure treatment and have 1st level oral mucositis, live in city center, have no children had higher scores in sub-scale of “physical function”; those who are have no other chronic disease except for cancer had higher scores in sub-scale of “emotional role”; those who have no children had higher scores in sub-scale of “physical role”; those with 1st level mucositis had higher scores in sub-scale of “pain”; those who live in provinces, have no children and 1st level mucositis had higher scores in sub-scale of “mental health”; those who have no children and receive 1st cure treatment had higher scores in sub-scale of ”energy”; those who receive 1st cure treatment had higher scores in sub-scale of ”social function ”; those who have 1st level oral mucositis, live in city center, are singles,have no children and receive 1st cure treatment, had higher scores in sub-scale of “general health understanding”. Conclusion: Depending on decrease in oral mucositis level; those who have 1st level mucositis suffer from less pain, are mentally healthier and have higher understanding of general health. Key words: oral mucositis, cancer, life quality, nursing