Sera Şartlarında Süs Bitkileri Üretimine Yönelik Gerçekleştirilen Farklı Tarımsal Uygulamalar


Akçal A., Kaya S., Dardeniz A., Yandayan Genç H., Akçura M., Kızıl Ü., ...More

Lapseki Meslek Yüksek Okulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.5, pp.30-35, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırma, 2017-2018 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi ‘Ziraat Fakültesi Uygulama Alanı’nda kurulan beşik çatılı polikarbon örtülü, galveniz–çelik konstrüksüyonlu serada gerçekleştirilmiştir. Kompostlaştırılmış farklı tarımsal atıkların mevsimlik süs bitkisi fide üretiminde yetiştirme ortamı olarak kullanılabilirliğinin ortaya konulması amacıyla yürütülen araştırmada bitkisel materyal olarak Yıldız çiçeği (Dahlia ssp.)’nin tohum ve fideleri kullanılmıştır. Tohum ekimi torf perlit ortamında gerçekleştirilmiş, burada geliştirilen genç fideler 2-3 yapraklı dönemde alınarak yeşil ceviz kabuğu, çeltik kavuzu ve zeytin pirinası gibi Çanakkale bölgesinin önemli tarımsal atıklardan elde edilmiş kompostlara şaşırtılmıştır. Araştırmada yetiştirme ortamı olarak kullanılan farklı agregatların, yıldız çiçeğinin fide gelişimi ve çiçeklenme özellikleri üzerine olan etkileri incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar özellikle yeşil ceviz kabuğu kompostunun torfa alternatif bir süs bitkisi yetiştirme ortamı olarak kullanılabileceğine işaret etmektedir.