ANOVA ve ANOM yöntemlerinin 1. Tip Hata Olasılığı ve Testin Gücü Bakımından Karşılaştırılması


MENDEŞ M. , GENC S. Z. , YIGIT S.

12. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Van, Turkey

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Van
  • Country: Turkey