Ebeveynler tarafından uygulanan doğal dil öğretimi yönteminin özel gereksinimli çocuklara dil ve konuşma becerileri kazandırma konusunda etkililiğinin incelenmesi [Effects of parent-implemented milieu teaching on speech and language skills of young children with disabilities ]


RAKAP S., balıkçı S., KALKAN S.

5th International Eurasian Educational Research Congress, 1 - 04 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No