Uygulamada Olan Tarım Politikaları Kapsamında Çanakkale’nin Mevcut Durumunun İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma


TAN S., Ortan Ü., EVEREST B.

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (COMU Journal of Agriculture Faculty), vol.2, no.1, pp.45-54, 2014 (Peer-Reviewed Journal)