Çanakkale Kent Parklarının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi


SAĞLIK A., KELKİT A.

ÇOMÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.2, no.2, pp.41-53, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 2
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: ÇOMÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.41-53
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Regeneration of resources that humans lose under the pressure of population increase in artificial environment as a result of urbanization and elevated urbanization is possible but this can be achieved by the presence and provision of recreational areas. This study aimed at investigating the effects of 5 areas selected in Çanakkale (Eski and Yeni Kordon, Sarıçay and its surrounding, Halk Bahçesi, Özgürlük Parkı) on livability of the city. In the study, current recreational use of selected five areas was assessed within the frame of SWOT external factors by the experts. At the end of the study, the quality level of Özgürlük Parkı was determined high as 79%, followed by Yeni Kordon (69%)- good -, Eski Kordon (68%), Sarıçay and its surrounding (63%) and Halk Bahçesi (58%) – medium level.

Kentleşmenin uzantısı sonucu oluşan yapay çevrede aşırı nüfus artışı ve hızla artan kentleşme baskısı altında bunalan insanların kaybettikleri enerjilerini yeniden kazanmaları ancak bunu sağlayacak kentsel rekreasyon alanlarının varlığı ile mümkündür. Bu araştırma, Çanakkale kentinde seçilen 5 alanın (Eski ve Yeni Kordon, Sarıçay ve çevresi, Halkbahçesi, Özgürlük Parkı) kent yaşanabilirliliğine olan etkisinin belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Araştırma kapsamında; SWOT dış faktörleri bünyesinde seçilen beş alanın mevcut rekreasyonel kullanımı uzmanlar tarafından değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda; Özgürlük Parkı’nın kalite ölçütü  % 79’luk bir oranla yüksek çıkarken, Yeni Kordon’un (% 69) iyi, Eski Kordon ( % 68), Sarıçay ve çevresi (% 63) ile Halkbahçesi (% 58)’nin ise orta seviyede kaldığı belirlenmiştir.